ecogenenergy.info Laws Grade 10 Filipino Module Pdf

GRADE 10 FILIPINO MODULE PDF

Monday, June 17, 2019


G10 Filipino LM – Quarter / Unit 1; G10 Filipino LM – Quarter / Unit 2; G10 Filipino LM. K to 12 Learner's Materials for Grade 10 Filipino Filipino G10 LM - Q4 . The links for G10 English Module Q don't work for me as well and. ARALING PANLIPUNAN UNIT 2 LEARNING ecogenenergy.info 12 TLE - ELECTRICAL Grade 9 Filipino Learners Module errors in Grade 10 book Philippine.


Grade 10 Filipino Module Pdf

Author:SANTO VANSKIVER
Language:English, Spanish, French
Country:Vietnam
Genre:Lifestyle
Pages:125
Published (Last):01.12.2015
ISBN:173-3-26350-757-6
ePub File Size:22.74 MB
PDF File Size:8.84 MB
Distribution:Free* [*Regsitration Required]
Downloads:50757
Uploaded by: MIREILLE

Wika DEPED COPY 40 Pagsasanay 1: Kopyahin ang talata sa sagutang papel at salungguhitan ang ekspresiyong Filipino Grade 10 Learner's. K to 12 Learner's Materials for Grade 10 Filipino . possibility na hindi pa naire- release/post yung module ng grade 10 na galing sa DepEd. DOWNLOAD YOUR FREE PDF COPY OF Filipino Grade 10 Teacher's Manual ( Quarters 1 to 4).

Filipino Learning Material. Included on this latest downloads are quarterly e-class record templates from grades 1 to 3, grades 4 to 6 and grade 7 to 10, e-class record manuals and user. To download these learners' materials, click on the link to view the file on Google Drive Viewer and download it from there.

Una — Ikatlong Markahan i would like to have a copy of 5thth quarter in mathematics. April GE-1" '9- Fails. DepED Memorandum No. For the Teacher's Guide, log in to kasamateachers. Filipino modyul grade 10 deped - slideshare, Filipino modyul grade 10 deped 1. Grade 9 introduces atoms and compounds and in Grade 10, pupils are taught "the Interestingly, it is a page from the learning materials in Grade 9 that has.

Ito ay nagpapahayag ng mga pangyayari o kasanayang magkakaugnay. Ito ay pagpapahayag ng sariling opinyon, kaisipan, at ideyang binibigkas sa harap ng maraming tao. Panitikan na may suliraning kinakaharap ang pangunahing tauhan at nag- iiwan ng isang kakintalan sa isip ng mambabasa. Sagisag ito na kumakatawan sa isang tagong kahulugan.

Ang tulang ito ay walang sukat at tugma ngunit mayaman sa matatalinghagang pananalita. Panitikang nasa anyong patula noong sinaunang panahon na kalaunay naging tuluyan. Gamit ang ekwe napabalita ang pagkamatay ni Ogbuefi Ezeudu. Nakaramdam ng kaunting sundot ng budhi si Okonkwo sapagkat nang huling makausap niya si Ogbuefi Ezeudu ay noong bigyan siya nito ng babala tungkol sa pagkonsulta sa orakulo na papatayin si Ikemefuna.

Ano ang ibig sabihin ng salitang may salungguhit? Ito ay malaking metal bell na ginawa ng mga igbo sa Nigeria. Ito ay yari sa shell na ginagamit bilang palamuti ng mga Africano. Ginagamit din sa ritwal at paniniwalang panrelihiyon. Ito ay isang tradisyunal na kagamitang pangmusika na yari sa sanga ng kahoy. Isang uri ng tambol na may ibat ibang uri at disenyo.

Ito ay espiritu ng mga ninuno. Gumagamit ng maskara ang tribu at sumasanib sila kung may nais lutasin na isang krimen. Pinaniniwalaan na ang mga Egwugwu ang pinakamataas na hukom sa lupain ng Nigeria. Batay sa pagsasalin sa kahon, alin ang unang-unang pamantayan dapat isaalang-alang sa pagsasalin? Love excuses everything believe all things,hopes all things,endures all things. Mapagpatawad ang pag-ibig, pinaniniwalaan ang lahat ng bagay, puno ng pag-asa sa mga bagay, nakakaya ang lahat ng bagay.

Basahin nang paulit-ulit. Ikumpara ang ginawang salin. Suriin ang bawat salita sa isinasalin. May sapat na kaalaman sa dalawang wikang kasangkot. Piliin ang pinakamalapit na salin sa kasabihang nasa kahon. Ang isip na negatibo ay di magbibigay ng buhay na positibo. Ang kaisipang negatibo ay hindi ka mabibigyan ng positibong buhay. Ang negatibong pag-iisip ay di magdadala sa iyo sa magandang buhay.

Ang pag-iisip ng negatibo ay hindi magbibigay ng positibong buhay. Para sa bilang 11 at 12 Kungsusuriinangbinasa,anongkatangianngisangmahusaynapagsasalaysay ang taglay nito? Ito ay napapanahon. Mahusay ang sumulat. Kawili-wili ang paraan ng pagkakasulat. Pangyayari ng mga karanasang magkakaugnay sa pinakamasining na paraan ng pagpapahayag. Sa bahagi ng kuwentong binasa, anong aral ang nais iparating nito?

Naalalakopanoonkasalukuyankamingnakasakaysabangkananghumulagpos ang isa kong tsinelas. Ang tsinelas ay ang gamit namin sa pagpasok at pagpunta sa mga lakaran, kung saan ang bakya na gawa sa kahoy ay hindi nararapat.

Mabilis itong inanod sa tubig bago ko nahabol para kunin. Malungkot ako dahil iniisip ko ang aking ina na magagalit dahil sa pagkawala ng aking tsinelas. Tiningnan ako ng nagsasagwan nang kinuha ko ang aking isa pang tsinelas at dali-dali kong itinapon sa dagat, kasama ang dasal na mahabol nito ang kapares na tsinelas. Ito ang epekto ng pagkakaroon ng nakamamatay na ideolohiya at rasismo. Inaakala ko na manghihina ang kaniyang katawang pisikal at espiritwal subalit nanatili siyang matatag at nakakapit sa Diyos.

Alin sa mga pahayag ang naglalahad ng damdaming nagbababala? Tara, punta tayo roon.

Grade 10 Learning Materials and Teacher’s Guides

Hindi kita iiwan, pangako iyan. Huwag kang basta-basta magtiwala, ikaw rin. Makabubuting ipagpaliban mo muna ang iyong pag-alis. Basahin ang kasunod na taludturan mula sa tulang Hele ng Ina sa Kaniyang Panganay, ano ang ibig sabihin ng salitang may salungguhit?

Ang pooy di marapat pagnakawan, Sa iyoy wala silang masamang pinapagimpan. Salin mula sa talumpati ni Nelson Mandela All rights reserved. Ibaon mo na sa hukay ang kaniyang nagawang kasalanan sa iyo. Ano ang ipinahihiwatig ng matalinghagang pahayag na may salungguhit? Ano ang mahihinuha sa pagkatao ni Okonkwo batay sa kaniyang mga desisyon sa buhay?

Sa iyong palagay, bakit gusto ni Okonkwo na makilala siya ng mga katribo? Paano ang dapat na pagsusuri sa akda bilang isang salin?

Ang lahat ng wika ay may sariling bisa at kakayahan sa pagpapahayag ng kulturang Pilipino at ng ibang bansa. Sa pagsasalin, anong mga pinakamahalagang hakbang ang dapat na isaalang- alang? Ayaw ni Okonkwo sa mahihina. Sa ganoong paraan niya pilit na iwinawaksi ang tumatak na pagkatao ng kaniyang amang si Unoka sa kanilang pamayanan. Tamad, baon sa utang, mahina, at walang kuwenta sapagkat ni isang laban ay walang naipanalo ang kaniyang ama.

Mag-isang hinubog ni Okonkwo ang kaniyang kapalaran. Nagsumikap maiangat ang buhay, nagkaroon ng maraming ari-ariang sapat upang magkaroon ng tatlong asawa, titulo sa mga laban, at higit sa lahat pagkilala mula sa mga katribo.

Rivera All rights reserved. Batay sa binasang anekdota, tama ba ang naging pasiya ng musikero na ipagpatuloy ang kaniyang hapunan bago harapin ang panauhin? Oo, sapagkat hindi siya dapat malipasan ng gutom. Hindi, sapagkat hindi mainam na paghintayin ang panauhin.

Hindi, sapagkat baka maaaring mahalaga ang sadya ng panauhin. Oo, sapagkat ang pagkain ng hapunan sa ganap na alas siyete ng gabi ay kaniyang nakagawian. Anong aral ang iyong natutuhan sa anekdotang binasa?

Tanggapin nang maayos ang mga panauhin. Iwasan ang pagbabalat-kayo, itoy hindi mabuting gawa. Hindi mabuting unahin ang pansariling pangangailangan.

Tulungan nang taos-puso ang nangangailangan.

Para sa bilang Anong damdamin ang namamayani sa nagsasalaysay sa talata? Ano ang ipinahihiwatig ng pangungusap na Sa tingin ko nga, mas mahal pa niya kami kaysa sa kaniyang sarili? Gagawin ng magulang ang lahat para sa mga anak. Alam ng magulang kung ano ang makabubuti sa mga anak. Ibinibigay ng magulang ang mga luho ng anak para sa sarili nitong kapakanan. Ibibigay ng magulang ang mga pangangailangan ng mga anak.

Alanganing Dalaw Minsan kadudulog pa lamang ni Lieblings, isang tanyag na musikero, sa hapag kainan nang may isang panauhing dumating. Naririto si Ginoong X, na inyong kaibigan, pagbabalita ng utusan. Gayon na lamang ang pagkayamot ng naabalang musiko at padarag na sinabi, Napakaalanganin naman ng oras ng dalaw na iyan. Dalhin mo siya sa sala upang di mainip.

Matapos ang isang masaganang hapunan, tinungo ni Lieblings ang kinaroroonan ng kaibigan. Naku, dinaramdam kong napaghintay kita, pero laging eksaktong alas siyete ang aming hapunan. Alam ko, ang tuyot na pakli ni Ginoong X, katunayan, iyan ang sinabi mo sa akin nang anyayahan mo akong maghapunan dito sa inyo ngayong gabi. Nang mawala ang aming ama, ganoon na lamang ang pag-aalala namin sa kaniya.

Anong uri ng ina ang masasalamin sa talata? Ano ang maaaring maging bunga ng pagkakaroon ng pananampalataya sa Diyos ng isang ina? Pinasusuri ng iyong kaibigan ang kaniyang isinulat na kuwento. Kung magmumungkahi ka sa kakulangan ng detalye nito, alin sa sumusunod na pahayag ang iyong gagamitin? Parang may kulang pang detalye b. Ilagay mo ang detalye ng pakikipagsapalaran ng pangunahing tauhan. Mas mabuti kung ilalagay mo ang ilang detalye ng pakikipagsapalaran ng pangunahing tauhan.

Maaari ring maingat mong ilagay ang detalye tungkol sa pakikipagsapalaran ng pangunahing tauhan. Anongmatatalinghagang pananalita ang iyong ilalapat kung nais mong ipahiwatig ang salitang masipag? Anong simbolismo ang akmang ilapat sa dalawang tulang binasa batay sa talinghaga ng mga ito? Unang Tula Samakatuwid, akoy minahal.

Samakatuwid, akoy lumigaya. Samakatuwid, akoy kapilas ng buhay. Samakatuwid, akoy nagtamasa ng dangal.

Tabora Ikalawang Tula At kung akoy iyong nahambing sa iba na di nagkaisip na layuan siya, disin ako ngayoy katulad nila nawalan ng buhay at isang patay na. Batay sa tunggalian ng dalawang tauhan sa epiko, kaninong kilalang personalidad ng kasaysayan sa bansa sila maihahambing? Ferdinand Magellan at Lapu-lapu c. George W. Bush at Sadam Hussein d.

Nelson Mandela at Oliver Tambo Para sa bilang 34 at 35 Ano ang paniniwala ng mga misyonero tungkol sa pananampalataya? Palaganapin ang Kristiyanismo. May tatlong persona sa iisang Diyos. Mabuti ang pagsamba sa mga diyos-diyosan.

Dapat magkaroon ng seremonya tungkol sa pagsamba sa Bathala. Ikay magtino, munting bata, baka pagliyabin ko ang iyong mga paa, dahil ako ang pulat mainit na baga. Datapuwat ako, ako ang ulan na papawi sa baga: Ako ang malakas na agos na tatangay sa iyo.

Ako ang makapangyarihang sutlang-puno ng bulak na matayog sa ibang puno. At ako, ako ang nananakal na baging na gagapang sa tuktok ng higanteng kagubatan. Husto na ang pangangatuwirang ito. Hindi mo mapapasakamay ang Mali. Tandaan, walang silid para sa dalawang hari sa isang reyno Soumaoro; pahintulutan mo akong agawin ang iyong puwesto.

Magaling, sapagkat digmaan ang iyong ninasa ikay hindi ko uurungan subalit itimo mong siyam na hari ang aking pinugutan ng ulo at inadorno sa aking silid. Tunay na kaawa-awa, ang iyong uloy matatabi sa kapwa mo pangahas. Ihanda mo ang iyong sarili Soumaoro, ang delubyoy mananalasa, sasalpok at bubura sa iyo sa lupa. Hango sa Sundiata: Tabora Hindi naglaon, may mga dumating na misyonero sa Mbanta.

Sa tulong ng isang interpreter na si G. Kiaga, kinausap ni G. Brown, lider ng mga misyonero ng mga taga-Mbanta. Ipinaliwanag niya sa mga ito na ang kanilang pagsamba sa diyos- diyosan ay isang malaking kasalanan.

Hindi naman maunawaan noon ng mga taga-Mbanta kung paanong ang Tatlong Persona ay naging iisang Diyos katulad ng ipinaliliwanag ng mga misyonero tungkol sa dapat na pagsamba sa iisa lamang na panginoon. Layunin naman ng mga misyonero na dalhin ang Kristiyanismo sa Mbanta at hindi ang tuligsain sila. Nagkasakit si G. Brown at pinalitan ni Rev. James Smith, isang malupit at bugnuting misyonero. Nagkaroon ng relihiyon ang mga taga-Mbanta. Habang isinasagawa ang taunang seremonya para sa pagsamba sa Bathala ng Lupa, hinablot ni Enoch ang takip sa mukha ng isang Egwugwu, katumbas ng pagkitil sa espiritu ng mga ninuno.

Kinabukasan, sinunog ng Egwugwu ang tahanan ni Enoch at ang simbahang itinayo nina Rev. Ano ang nangyari habang isinasagawa ang taunang seremonya ng pagsamba sa Bathala ng Lupa? Sinunog ang tahanan ni Enoch. Sumanib ang isang masamang espiritu. Hinablot ni Enoch ang takip sa mukha ng isang Egwugwu.

Para sa bilang Sumulat ng mabisang diyalogo na gagamitin sa bubuuing patalastas pantelebisyon na nagtatanghal ng kagandahan ng alinmang bansa sa Africa at Persia. Pagkakakilanlan ng Bayan Sagutin ang mga tanong. Gayahin sa sagutang papel ang kasunod na pormat. Ano-ano ang kultura ng Africa? Ano ang naging ambag nito sa panitikan? Ano-ano ang kultura ng Iran? Kasama ang karagatang Indian sa Timog-Silangan. Mayaman ang bansa sa mga akdang pampanitikan, sining sa inukit na bato, arkitektura ang mga palasyo, at museo na yari sa putik, may musika, at sayaw na ritmo ng pananampalataya ng kanilang lahi.

Masasalamin natin ang kanilang mga literatura sa pamamagitan ng kanilang mga mitolohiya na higit na magpapakilala sa atin ng kultura at tradisyon ng bansang Kenya. Ang Aralin 3. Inaasahang masasagot mo ang mga pokus na tanong na: Paano susuriin ang mga kaisipang nakapaloob sa mitolohiya na may ibat ibang batayan?

Gayundin, inaasahang makapagsasalin ka ng alinmang akdang pampanitikan mula sa bansang Africa at Persia batay sa sumusunod na pamantayan: Tuklasin Ngayon ay handa ka nang simulan ang mga gawain upang malaman ang mga sagot sa mga pokus na tanong: Paano susuriin ang mga kaisipang nakapaloob sa mitolohiya na may ibat ibang bayani?

Magagawa Natin Basahin ang kasunod na mitolohiya mula sa Africa. Suriin ito bilang pagpapahalaga at sagutin ang kasunod na mga tanong sa sagutang papel. Aralin 3. Urgelles B. Mga Pamantayan sa Pagsasaling-Wika C.

Uri ng Teksto: Naglalahad All rights reserved. Mito ng Pagkalikha Mula sa primebal na hayop na Gayomart na hindi lalaki at babae. Nagmula ang ikaanim na paglikha ni Ahura Ohrmuzd. Sa kabilang banda, si Ahriman Mainyu na sinasabing espiritu ng masama at naninirahan sa kadiliman ay naghangad na wasakin ang lahat ng nilikha ni Ahura Ohrmuzd.

Inisip naman ni Ahura Ohrmuzd na patayin si Gayomard kaya nagpadala siya ng demonesa sa katauhan ni Jeh. Nagtagumpay ang demonesa, subalit nabihag siya ng buwan na si Mah. Mula sa binhi ni Gayomard bago siya namatay ay lumago at mula sa kaniyang bangkay ay may tumubong isang puno na pinagmulan ng lahat ng may buhay na halaman. At dito nanggaling sina Mashya at Mashyana. Tumulong si Mashya at Mashyana sa pakikipaglaban kay Ahriman Mainyu.

Nagkaroon ng mga anak sina Mashya at Mashyana na tig kambal na kumalat sa buong daigdig at maging mga lahi ng sangkatauhan. Tungkol saan ang mitolohiya? Ilarawan ang ginawa niAhriman Mainyu at ang ginawa ni Ahura Ohrmuzd?

Ang pagpatay ba ni Ahura Ohrmuzd kay Gayomard ang pinagmulan ng suliranin ng kuwento? BakittumulongsinaMashyaatMashyana sa pakikipaglaban kay Ahriman Mainyu? Gawain 2: Piliin ang angkop na salin sa salitang nakaitalisado sa loob ng panaklong. Isulat sa sagutang papel ang tamang sagot. Noong unang 1. Time Bagyo, Oras, Panahon, ang kalangitan at ang kalupaan ay mag-asawa.

Sila ay may dalawang anak na sina Langit at Tubigan. Sila ay may kaniya-kaniyang 2. Covered palaruan, nasasakupan, palayan. Si Langit ay diyosa ng 3. Galaxy kalawakan, lupain, kalangitan , at si 4. Kalikasan, Katubigan, Tubigan naman ay diyosa ng katubigan. Sina Langit at Tubigan ay 5. Married nagiibigan, nagpakasal, magkababata at ang naging anak nila ay apat, tatlo ang lalaki, at isa ang babae.

Si Dagat ay 6. Chic makisig, mayabang, mabait malakas na lalaki at ang katawan ay mulato. Si Aldaw ay 7. Cheerful masayahin, masigla, mainam na lalaki na ang katawan ay ginto. Si Bulan ay isang 8. Weak maginoong, mahinang, matabang lalaki na ang katawan ay ginto. Si Bulan ay isang mahinang lalaki na ang katawan ay kulay tanso. Si Bitoon ang 9. Only tanging, marami, grupo babae na maganda ang katawan at kulay Silver pilak, ginto, tanso. Liongo Isinalin sa Filipino ni Roderic P.

Urgelles Isinilang si Liongo sa isa sa pitong bayang nasa baybaying- dagat ng Kenya. Siya ang nagmamay- ari ng karangalan bilang pinakamahusay na makata sa kanilang lugar. Malakas at mataas din siya tulad ng isang higante, na hindi nasusugatan ng ano mang mga armas. Ngunit kung siyay tatamaan ng karayom sa kaniyang pusod ay mamamatay siya. Tanging si Liongo at ang kaniyang inang si Mbwasho ang nakaaalam nito.

Nagtagumpay siya sa pananakop ng trono ng Pate na unang napunta sa kanyang pinsang si Haring Ahmad Hemedi na kinilalang kauna- unahang namuno sa Islam. Ang pagbabago ay naging mabilis mula sa Matrilinear na pamamahala ng mga kababaihan tungo sa Patrilinear na pamamahala ng kalalakihan sa pagsasalin ng trono. Nais ni Haring Ahmad na mawala si Liongo kaya ikinadena at ikinulong siya nito. Nakaisip si Lionggo ng isang pagpupuri.

Habang ang parirala Refrain nito ay inawit ng mga nasa labas ng bilangguan, bigla siyang nakahulagpos sa tanikala na hindi nakikita ng bantay. Nang makita ito ng mga tao, tumigil sila sa pag-awit. Tumakas siya at nanirahan sa Watwa kasama ang mga taong naninirahan sa kagubatan. Nagsanay siyang mabuti sa paghawak ng busog at palaso na kinalaunan ay nanalo siya sa paligsahan ng pagpana.

Ito palay pakana ng hari upang siya ay madakip at muli na naman siyang nakatakas. Kakaunti lang ang nakaaalam tungkol sa matagumpay na pagwawagi ni Liongo sa digmaan laban sa mga Gala Wagala. Kaya naibigay ng hari ang kaniyang anak na dalaga upang ang bayaning si Liongo ay mapabilang sa kaniyang pamilya. Nang lumaon si Liongo ay nagkaanak ng isang lalaki na nagtraydor at pumatay sa kaniya. Paglinang ng Talasalitaan Sa pamamagitan ng salita na nasa loob ng kahon ay tukuyin ang pinagmulan nito na may kaugnayan sa mitolohiya.

Pag-unawa sa Akda A. Sagutin ang mga tanong. Ano ang suliranin ng tauhan? Makatuwiran ba ang kaniyang naging desisyon? Sumasang-ayon ka ba sa naging desisyon ni Liongo? Ano ang naging kilos at gawi ni Liongo? Anong mahalagang aral ang nais nitong ipabatid mula sa iyong binasang akda? Ibigay ang mga pangyayaring kaugnay ng mga kaisipang nakapaloob sa mitolohiya batay sa suliranin ng akda, kilos, at gawi ng tauhan.

Gawin sa pamamagitan ng story board. Ilagay sa sagutang papel. Upang higit pang maunawaan ang katangian ng mito, basahin mo ang isang mitolohiya na nagmula sa bansang Nigeria. Urgelles Sinasabing iniingatan ng mga taong nakalilipad ang kanilang kapangyarihan kahit na inaalis nila ang kanilang pakpak. Inililihim nila ang kanilang kapangyarihan sa lupain ng mga alipin.

Sila ay nagbalatkayong mga tao mula sa Africa na may maiitim na balat. Hindi na nila maaaring ipaalam sa kanila kung sino ang nakalilipad at ang hindi. May matandang lalaki na nagngangalang Toby, mataas ang kaniyang tindig. Samantalang ang batang babae na dating may pakpak ay si Sarah. Makikitang may batang nakatali sa kaniyang likod. Nanginginig siya kung mabigat ang mga gawain. Sa ganitong pangyayari sisigawan siya ng tagapagbantay ng lupain. Nagtatrabaho siya sa palayan mula sa pagsikat ng araw hanggang sa paglubog nito.

Tinatawag nilang panginoon ang may-ari nito. Inihalintulad raw siya sa kumpol ng putik, uling na kumikinang sa matigas na batong nakasalansan na hindi matanggal. Ang nagbabantay sa kanila ay nakasakay sa likod ng kabayo at itinuturo ang mga aliping mabagal magtrabaho.

Hinahampas ng latigo ang mga mabagal sa gawain upang maging mabilis ang kanilang paggawa. Si Sarah ay naghuhukay at nag-aayos ng pilapil sa palayan, habang ang bata ay tulog sa kaniyang likod.

Nang magutom ang bata ay nagsimula itong umiyak nang malakas. Hindi niya ito mapatigil, ibinaba niya ito at hinayaang umiyak nang umiyak maski ayaw niya itong gawin dahil anak niya ang bata. Patahimikin mo iyan, sabi ng tagapagbantay sabay turo sa bata. Hinawakan niya sa balikat si Sarah hanggang sa mapaluhod ito.

Hinampas niya ang bata ng latigo. Samantala, si Sarah ay bumagsak naman sa lupa. Ang matandang naroroon na si Toby ang tumulong kina Sarah.

Aalis ako nang mabilis, sabi niya pagdaka. Hindi makatayo nang tuwid si Sarah. Napakahina niya, nasusunog na ng araw ang kaniyang mukha. Ang bata ay umiiyak nang umiiyak. Kaawaan mo kami, kaawaan mo kami. Malungkot si Sarah dahil sa nangyari, naghihimutok siya at napaupo na lamang sa pilapil. Tumayo ka, ikaw, maitim na baka hiyaw ng tagapagbantay, itinuro si Sarah at muli na namang hinampas ng latigo sa hita at ang sako niyang damit ay naging basahan.

Ang dugo sa kaniyang sugat ay humalo sa putik, di siya makatayo. Nandoon si Toby, ngunit kahit isa ay walang makatulong sa kaniya. Ngayon na, bago pa mahuli ang lahat. Sige anak, ngayon na ang panahon, sagot ni Toby Humayo ka, kung alam mo kung paano ka makaaalis. Tumaas ang isang paa ni Sarah sa hangin. Noong una ay di maayos ang kaniyang paglipad na hawak-hawak nang mahigpit ang kaniyang anak. Naramdaman niya ang mahika, ang misteryo ng salita ng Africa, sinabi niya na malaya na siya tulad ng isang ibon, na animoy balahibong umiilanlang sa hangin.

Ang bantay ay nagronda habang humihiyaw, sumisigaw. Samantalang si Sarah, at ang kaniyang anak ay lumilipad sa bakuran, sa mga kahoy, sa mga nagtataasang puno na hindi siya nakikita maging ng tagapagbantay. Lumilipad siyang tulad ng isang agila hanggang sa unti-unti na silang makita ng mga taong nasa ibaba.

Walang sinoman ang makapagsalita tungkol dito, hindi makapaniwala, subalit nakita nila ito. Nang sumunod na mga araw ay may nakitang patay na nakahandusay sa maiinit na palayan, isang batang lalaki na alipin.

Nakita siya ng tagapagbantay at nilatigo siya, bumagsak ang bata. Pinuntahan siya ni Toby at sinabi nito ang salita ng lumang Africa na minsan lang niyang narinig kaya hindi niya agad maintindihan. Nakalimutan ng bata ang narinig niya. Nagtungo si Toby at muling naibulong sa bata, nakuha niya ang tamang salita.

Nagpagulong-gulong siya sa hangin. Pansamantala siyang nakalipad at siya ay idinuyan sa mainit na simoy ng hangin at muli siyang nakalipad. Iba-iba pa ang bumagsak dahil sa init, naroon lagi si Toby. Umiiyak siya sa nakikita niyang bumabagsak at nandiyan siya upang iabot ang kaniyang kamay kumkumka yali, kum tambe! Pabulong niyang sabi at muli na naman silang nakalipad at pumailanlang sa hangin. Ang isang lumilipad ay maitim at may makislap na tungkod habang sila ay nasa taas ng ulo ng tagapagbantay.

Dumako sila sa pilapil, sa palayan, sa bakuran, at sa batis na dinadaluyan ng tubig. Bihagin ang matanda, sabi ng tagapagbantay. Narinig ko siyang sinabi ang mahiwagang salita, bihagin siya. Samantala may isang tumatawag.

Nakuha na ng tagapagbantay ang kaniyang latigo upang itali si Toby. Kinuha niya ang kaniyang baril upang patayin ang negrong si Toby. Natawa lang si Toby, lumingon siya at ang sabi heeee, heee! Hindi ninyo kilala kung sino ako?

Hindi rin ninyo alam kung sino pa ang ibang tulad naming nasa palayan. At muli niyang naibulong ang mahiwagang salita bilang pangako sa angkan ng mga itim, sinabi niya ito sa lahat ng mga kalahi nilang nasa palayan sa ilalim ng malupit na latigo. Buba Yali Nagsasalita habang nakabilog animo singsing, umaawit pero hindi sila magkakahalo hindi pala sila umaawit sila ay lumilipad sa hangin langkay-langkay na animo mga ibong tumatakip sa asul na kalangitan, maiitim na anino.

Hindi na mahalaga kung sila ay nakalilipad nang napakataas. Tanaw nila ang plantasyon, ang taniman, paalis sa lupain ng mga alipin. Lumilipad sila patungo sa kanilang kalayaan. Kasabay nilang lumilipad si Toby at sila ay iniingatan nito. Hindi siya umiiyak, hindi siya tumatawa, siya ay tagagabay.

Nakita niya sa taniman ang mga katutubong alipin na naghihintay kung sila ay makalilipad na tulad nila. Hindi na nila nahintay na sila ay maturuang lumipad.

Naghintay ng pagkakataon na makatakbo paalam ang sabi ng matandang tumatawag na si Toby, Kausapin mo sila ulilang kaluluwa! At siya ay lumipad at naglaho. Sinabi ng tagapagbantay sa kanilang panginoon ang kanilang nasaksihan.

Ito ay isang kasinungalingan, gawa lamang ng liwanag. Subalit ang tagapagbantay ay hindi nagsalita sapagkat alam niya ang totoo. Ang mga aliping hindi nakalipad ay nagpatuloy sa pagkukuwento sa kanilang mga anak.

Ang pangyayaring ito ay hindi nila malilimutan. Naalala nila noong sila ay malaya at nakaupo sa paligid ng kanilang lupang tinubuan. At sinabi nila ito sa mga bata, ang tungkol sa mga taong hindi nakalilipad hanggang ngayon.

Suriin Natin Ihanay ang mga pangyayari sa kuwento gamit ang Story Ladder. Mahalaga ang Opinyon Mo Magbigay ng mga kaisipang nakapaloob sa binasang mitolohiya. Itala sa tsart at lagyan ng tsek a ang kolum kung ito ay makatotohanan o di makatotohanan at ipaliwanag ang iyong sagot sa huling kolum.

Ang isinasalin ay ang diwa ng talata at hindi ang bawat salita na bumubuo rito. Santiago, Sapat na kaalaman sa dalawang wikang kasangkot. Nakukuha niya ang kahulugan ng kaniyang isinasalin o siyay mahusay na. Kumokonsulta sa diksyonaryo. Nauunawaan niya ang maliit na himaymay ng kahulugan at halagang pandamdamin taglay ng mga salitang gagamitin. Sapat na kaalaman sa gramatika ng dalawang wikang kasangkot sa pagsasalin.

Ang kaalaman sa gramatika ng dalawang wika sa pagsasalin ay kailangang-kailangan ng tagapagsalin sa pagsusuri ng diwang nais ipabatid ng awtor, gayundin sa wastong paggamit ng mga salita, wastong pagkakabuo, at pagsusunod-sunod.

Sapat na kakayahan sa pampanitikang paraan ng pagpapahayag. Ang kakayahang magsalita sa dalawang wikang kasangkot sa pagsasalin at kaalaman sa gramatika ay hindi sapat para makapagsalin. Kaya kung ang lahat ng salin ay patas, nagiging higit na mahusay na tagapagsalin ang manunulat. Sapat na kaalaman sa paksang isasalin. Marapat na ang tagapagsalin ay may higit na kaalaman sa paksa. Sapagkat siya ay higit na nakaaalam at nakauunawa sa mga konseptong nakapaloob dito.

Sapat na kaalaman sa kultura ng dalawang bansang kaugnay sa pagsasalin. Walang higit na mabisa kaysa ibang wika. Ang lahat ng wika ay may sariling bisa at kakayahan bilang kasangkapan sa pagpapahayag ng kulturang Pilipino at ng ibang bansa.

Gabay sa Pagsasaling-wika Basahing mabuti ang buong tekstong isasalin at unawain ang kabuuang diwa nito. Tandaang mahalaga para sa tagapagsalin na magkaroon ng malawak na kaalaman sa wikang isasalin at sa wikang pagsasalinan.

Mahalaga rin ang kakayahang magsulat nang maayos at maging pamilyar sa mga estilo ng pagsulat sa dalawang wikang kasangkot sa pagsasalin. Isagawa ang unang pagsasalin.

Isaisip na ang isasalin ay diwa ng isasalin at hindi salita. Basahin at suriing mabuti ang pagkakasalin. Tandaang ang pagdaragdag, pagbabawas, pagpapalit, o pagbabago sa orihinal na diwa ng isinasalin nang walang napakalaking dahilan ay isang paglabag sa tungkulin ng tagapagsalin. Rebisahin ang salin upang itoy maging totoo sa diwa ng orihinal. Ayusin ang bahaging hindi malinaw at nagbibigay ng kalituhan. Bigyang-pansin din ang aspektong panggramatika ng dalawang wikang kasama sa pagsasalin.

Kung gagamit ng diksiyonaryo ay isaalang-alang ang ibat ibang kahulugan ng isang salita. Kakailanganin ng isang mag-aaral ang pagsasanay upang makuha ang kahulugang angkop sa konteksto ng pangungusap. Isalin mo sa Ingles ang sumusunod na salita. Isalin sa Filipino ang kasunod na talata. There was a great outcryin. The bent backs straighted up, old, and young who were called slaves and could fly joined hands.

Say like they would ring-sing but they didnt shuffle in a circle C. Isalin sa Filipino ang sumusunod: Pagsasanay 2: Suriin ang salin ng mitolohiyang Maaring Lumipad ang Tao gamit ang kasunod na talahanayan.

Lagyan ng tsek a ang mapipiling eskala: The Kikuyos are large tribe. They speak a beautiful Bantu language and lived on the slopes of Movement Kenya.

Kikuyo Literatura ng Africa 2. The Yoruba believe that there is a god, Ori, who supervise peoples choice in heaven. Destiny Yoruba Literatura ng Africa 3. In the days of King Solomon, three thousand years ago, there lived in Ethiopia a dynasty of Queen, who reigned with great wisdom. She flew over the woods, tall trees could not snag her. Nor could the Overseer.

She flew like an eagle. Now, until she was gone from sight. No one dared speak about it. Couldnt belive it. But it was, because they that was there saw that it was. Samantalang si Sarah at ang kaniyang anak ay lumilipad sa bakuran, sa mga kahoy, sa mga nagtataasang puno na hindi siya nakikita maging ng tagapagbantay. Walang sinuman ang makapagsalita tungkol dito, hindi makapaniwala, subalit nakita nila ito. Sapat na kaalaman sa uri ng panitikang isasalin. Sapat na kaalaman sa kultura ng dalawang bansa kaugnay sa pagsasalin.

Sagutin ang sumusunod na tanong. Ano ang masasabi mo sa pagkakasalin ng teksto? Angkop ba ang mga ginamit na salita sa pagsasalin? Tama ba ang pagkakasunod-sunod ng mga ideya?

You might also like: SAP FICO MODULE BOOKS PDF

Paano nakatulong sa iyo ang binasang teksto na nakasalin sa Filipino? Kung ang bersyong nasa Ingles lang ang binasa mo, ganito rin kaya ang pagkaunawa mo sa teksto? Paano nakatutulong ang pagsasaling-wika ng mga akda sa pagpapahalagang pampanitikan? Pagnilayan at Unawain Sagutin ang mga pokus na tanong na nasa loob ng kahon. Ilipat Isa kang mahusay na tagapagsalin.

Napili ka ng embahada ng Africa at Persia upang isalin ang kanilang mga mitolohiya sa wikang Filipino upang maipakilala ang kanilang bansa sa buong daigdig. Tiyaking magagamit mo ang mga pamantayan sa pagsasaling-wika.

Matagumpay mong naisagawa ang mga gawain sa araling ito. Kung may hindi ka pa lubos na naunawaang paksa ay maaari mong balikan ang salin sa modyul. Kung malinaw na sa iyo ang lahat ay maaari ka nang magpatuloy sa iyong paglalakbay sa mundo ng anekdota.

Paano magagamit nang angkop ang mga pamantayan sa pagsasaling-wika? Mayaman sa sining tulad ng pagpana at pangangabayo. Ang pagsasabi ng katotohanan ay makikita sa literaturang naiambag nila sa maraming bansa sa daigdig. Masusuri rin ang kanilang matapat na pakikipamuhay sa kapwa at mga naiambag ng kanilang mahusay na mga manunulat sa mundo ng pilosopiya at paniniwala. Kasabay din nito ang pagpapaunlad ng iyong kasanayan sa pagsasalaysay. Sa pagtatapos ng araling ito, ikaw ay inaasahang makapagmumungkahi at makapaglalapat ng isang matalinong desisyon batay sa pangyayaring makapag- iiwan ng kakintalan o aral sa mga bumabasa.

Aalamin mo kung paano naiba ang anekdota sa mga kauri nito. Gayundin kung paano nakatulong ang diskursong pasalaysay sa pagsulat at pagbasa ng mga anekdota batay sa sumusunod na pamantayan: Ang pamagat ay maikli, orihinal, at napapanahon, b.

Free download of DepEd's Modules (Grade 1-6, Grade 7-10, Grade 11-12)

Nagsasalaysay All rights reserved. Basahin mo ang isang anekdota at iyong suriin ang mga pangyayari sa binasa na may kaugnayan sa pagdedesisyon sa pamamagitan ng pagpunan sa talahanayan. Akasya o Kalabasa Consolation P. Conde Hindi maikakaila na kung malaki ang puhunan ay maaaring tumubo rin iyon nang malaki kaysa maliit ang naturan. Gayundin ang paghahanda at pagpupunyagi ng tao na pinamumuhunanan ng puu-puung taong pag-aaral at pagpapakasakit. Karaniwan nang sa may mataas na pinag-aralan ay maamo ang kapalaran.

At itoy maitutulad din nga sa paghahalaman. Pasukan na naman. Nagbukas na ang mga pamantasan at matataas na paaralan sa Maynila.

Samantala, sa nayon ng Kamias, hindi kalayuan sa lungsod Maagang nagbangon nang umagang yaon si Aling Irene at inihanda kapagkaraka ang mga pangangailangan ng kabutong anak na si Iloy. Si Mang Simon naman ay hindi muna nagtungo sa linang upang samahan sa pagluwas ang anak na pag-aaralain sa Maynila. Awa naman ng Diyos ay maluwalhating nakarating sa lungsod ang mag-ama.

Isang balitang paaralang sarili ang kanilang tinungo agad. Dinatnan nila ang tagatala na abalang-abala sa pagtanggap ng di-kakaunting mga batang nagsisipagprisinta. Nagpalinga-linga si Mang Simon. Nang makita ang babalang nakasabit sa may pintuan ng Tanggapan ng Punung-guro ay kinawit sa bisig si Iloy. Halika at makikipag- usap muna ako sa punung-guro. Magandang umaga po sa kanila, panabay na bating galang ng mag-ama.

Magandang umaga po naman, tugon ng punung-guro na agad namang nagtindig sa pagkakaupo at nag-alok ng upuan. Ano po ang maipaglilingkod ko sa kanila? E, ibig ko po sanang ipasok ang aking anak dito sa inyong paaralan.

A, opo. Sa ano po namang baitang? Katatapos pa po lamang niya ng elementarya sa aming nayon noong nakaraang Marso, paliwanag ni Mang Simon.

Kung gayon poy sa unang taon ng haiskul, ano po? Ngunit ibig ko po sanag malaman kung maaaring ang kunin na lamang niya ay isang maikli-ikling kurso ukol sa isang tanging karunungan upang siyay makatapos agad, maaari po ba? Yugto ng Pagkatuto All rights reserved. Maaaring ang lalong pinakamaikling kurso ang kaniyang kunin. Iyan ay batay sa kung ano ang gusto ninyong kalabasan niya. Kung ang nais ninyo ay magpatubo ng isang mayabong na punong akasya, gugugol kayo ng puu-puung taon, subalit ang kakailanganin ninyo ay ilang buwan lamang upang makapaghalaman kayo ng isang kalabasa.

Dili di natubigan si Mang Simon sa huling pangungusap ng punong-guro. Gayundin si Iloy. Pagkuwan ay nagbulungan ang mag-ama. At umuwi nang nag-iisa si Mang Simon. Habang naglalakbay na patungong lalawigan ay tatambis-tambis sa sarili: A, mabuti na nga ang kunin niyang buo ang kurso sa haiskul at saka na siya kumarera. Higit na magiging mayabong ang kaniyang kinabukasan.

Grade 8 Filipino Module Download - enrajammillre - Blogcu.com

Ating Suriin 1. Ang akdang Akasya o Kalabasa ay isang anekdota. Ibigay ang mga katangian ng akda? Paano naiiba ang anekdota sa iba pang mga kauri nito? Ipaliwanag ang mga pangyayari gamit ang diskursong pagsasalaysay. Buuin mo Sumulat ng isang karanasang hawig ang paksa sa binasang anekdota.

Maaaring tungkol sa sarili o isang kakilala.

Pagkatapos mong maisagawa ang mga gawain, basahin ang isang anekdota mula sa bansang Iran upang makilala ang kanilang mga paniniwala at prinsipyo. Tingnan natin kung nagtataglay ito ng mga elemento ng isang anekdota. Alam mo ba na Layon nito ay makapagpabatid ng isang magandang karanasan na kapupulutan ng aral. Itoy magagawa lamang kung ang karanasan o ang pangyayari ay makatotohanan.

Isang malikhaing akda ang anekdota. Dapat na ang bawat pangungusap ay kukuha ng interes ng mambabasa.

Grade 10 Learning Materials and Teacher’s Guides

Dapat na ang panimulang pangungusap ay kapana-panabik. Ang isang magandang panimula ay magbibigay ng pagganyak sa mambabasa at mahihikayat na ipagpatuloy ang pagbasa ng anekdota. Naririto ang ilang katangian ng anekdota: May isang paksang tinatalakay. Ito ay dapat bigyan ng kahulugan sa pagsulat ng anekdota.

Lahat ng mga pangyayari ay dapat mabigyan ng kahulugan sa ideyang nais ilahad. Ang isang anekdota ay nagdudulot ng ganap na pagkaunawa sa kaisipang nais nitong ihatid sa mga mambabasa. Di dapat mag-iwan ng anumang bahid ng pag-aalinlangan na may susunod pang mangyayari.

Dalubhasang pilosopo at tagapayo siya ng mga hari sa kanilang lugar.Yunit 1 Mga Pangunahing Konsepto ng Ekonomiks. Sapat na kaalaman sa dalawang wikang kasangkot.

Dina S. Naging panatag na rin si Venus na maging manugang si Psyche sapagkat isa na itong diyosa. Pagdating ni Venus, hindi siya nasiyahan sa kaniyang nakita. The remaining files will be uploaded soon. Masusi mong mapag- aaralan ang mga pandiwang ginagamit sa pagpapahayag ng aksiyon, karanasan, at pangyayari, ekspresiyon sa pagpapahayag sa konsepto ng pananaw, mga piling pang-ugnay sa pagsasalaysay, panghalip bilang panuring sa mga tauhan, mga hudyat sa pagsusunod-sunod ng mga pangyayari, pagpapahayag ng mga emosyon, paggamit ng mga pananda sa mabisang paglalahad.

IVEY from Mesa
Feel free to read my other posts. I have a variety of hobbies, like jugger. I do fancy inwardly .